ذاکرین تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه

-ذاکرین وهنرمندان حاضر

از تعزیه خوانان مشهور تکیه حسینی که هم اکنون ایفای نقش مینمایند میتوان ازاستاد حاج فیروز رستمی ،استاد اسلام افشاری ،کربلایی عیسی مرشدی ، کربلایی جعفرعلی افشاری ،کربلایی عباس اوجاقلو ،کربلایی رسول اوجاقلو ،کربلایی علیرضا رستمی وکربلایی شاه حسین مقصودی ودیگر عزیزان را نام برد.  

 

ذاکرین وهنرمندان قدیمی ودرگذشتگان

از تعزیه خوانان مشهور تکیه حسینی، در طول چند صد سال گذشته می‌توان از میرزا سمیع سهرینی، ملاسیفعلی، میرزا حسین اهل قالایچی، میرزا علی نجفی، میرزا مجید، میرزا جمشید، کربلایی غلامحسین دوسرانی، میرزا علی فرزند قنبر اهل باکو، عیوض ، ملا عرب ، اسکندر ، ملا نجف ، ملاحسین  حاج مسیّب اسدی، میرزا باقر، کربلایی بهار،حاج رمضان، میرزا قهرمان، حاج میرزاعلی نقیلو ،مشهدی رزّاق،میرزا مظاهر ، میرزا تراب اسدی،میرزا یعقوب  ودیگران نامبرد

(بازدید کنندگان محترم چنانچه درخصوص این عزیزان  ،عکس ومطالبی داشته  باشند  نسخه ای از آنرا جهت پربار نمودن سایت تحویل دهند) 

 

  
بنر

كليه حقوق اين سايت متعلق به تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه ميباشد .
طراحي و اجرا توسط شركت نرم افزاري آداك